Anlatan Eller | Erken Aşama Kategorisi Kazananı

Ülkemizde yaklaşık üç milyon işitme engelli ve sağır birey dil engeli sebebiyle ihtiyaç duydukları eğitimi alamıyor ve buna bağlı olarak istihdam edilemiyor. Çalışma hayatından uzaklaşan engelli bireylerin toplumdan uzaklaşması ise görünmez olmaları sonucunu doğuruyor.

İşitme engelli ve sağır bireylerin eğitimde yaşadıkları fırsat eşitsizliklerine TİD destekli eğitimlerle çözüm getirmek amacıyla 2016 yılında kurulan Anlatan Eller, hazırladıkları eğitim programları ile Engelli KPSS başta olmak üzere merkezi sınavlara hazırlanmaları için işitme engelli ve sağır bireylere eğitim veriyor ve böylece başarılarının artmasına katkı sağlıyor.

Çalışmalarına Engelli KPSS’nin matematik alanı ile başlayan ve tüm Türkiye genelinde işitme engelli ve sağır bireylere ulaşabilmek amacıyla sosyal medya kanallarını kullanarak ders videoları paylaşan Anlatan Eller, günümüze kadar 74 ders videosu ile yaklaşık 120 bin izlenmeye ulaştı. Anlatan Eller’in eğitimleri sonucunda lise düzeyinde bireysel yüzde 56, üniversite düzeyinde ise bireysel yüzde 45 oranında başarı artışı sağlandı. Anlatan Eller, verdiği eğitimler ile başarı oranlarının artmasını sağlamanın yanı sıra analitik düşünebilen, kendine ve hayallerine inanan işitme engelli ve sağır bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

E-Bursum | İleri Aşama Kategorisi Kazananı

Türkiye’de eğitim gören 25 milyon öğrencinin yüzde 60’ı eğitimine devam edebilmek için sürekli maddi destek arayışında bulunuyor. Bununla birlikte, birçok burs veren kişi ve kurum olmasına rağmen burs miktarları çoğu zaman yetersiz kalıyor ve burs başvuru süreçleri meşakkatli süreçler olarak görülüyor.

Eğitimde fırsat eşitsizliğini asgari düzeye indirmek amacıyla kurulan E-Bursum, Türkiye’deki burs sistemini dijital sisteme taşıyarak hem öğrencilerin eğitimleri için gerekli olan finansal kaynağa erişmelerini kolaylaştırmayı hem de burs veren destekçilerin daha sistematik ve demokratik bir burs sürecine sahip olmalarını sağlıyor. E-devlet entegrasyonuyla ve online sistem üzerinde algoritmalarla çalışan seçim sürecinde burs veren kişi ve kurumlar öğrencilerle eşleşerek eğitim sürelerinde maddi destek sağlayabiliyor. 3 yıl önce kurulan  E-Bursum, aynı zamanda bursiyerlere online sistem üzerinden finansal okuryazarlık ve mentorluk hizmeti de veriyor.

E-Bursum, gelecek dönemde 6 milyon öğrenciye ulaşmayı ve akabinde yurt dışında modelin uygulanmasını hedefliyor.

Türkiye’nin Kadın Balıkçıları | İş Birliği Kategorisi Kazananı

Balıkçılık, erkeklerin yaptığı bir meslek olarak algılanıyor. Öte yandan, sektöre hâkim olan aile işletmelerinde kadınlar da en az erkekler kadar emek veriyor. Balıkçılık sektöründe resmi kayıtlarda ve çalışma yaşamına katılımda cinsiyet açısından erkeklerin lehine bir durum söz konusu olduğu için kadın balıkçıların emeği görünmez hale geliyor ve kadın balıkçılar ilgili meslek kuruluşlarında yer alamıyor. Bu nedenle de, kadın balıkçıları sosyal ve ekonomik olarak güçlendirecek bir yapı bulunmuyor.

Bu toplumsal sorundan yola çıkan Türkiye’nin Kadın Balıkçıları, tüm üyeleri erkek olan Sür-Koop ile kadın balıkçıların görünürlüğü ve mesleki hakları üzerine birlikte çalışıyor. Ortaya koyulan iş birliği ile 30 bin ortaklı Sür-Koop’un çatısı altında Türkiye’de ilk defa Kadın Balıkçı Komisyonu kurularak kadın balıkçıların örgütlenmesi ve birlikte hareket edebilmesine fırsat sağlandı. Kadın Balıkçı Komisyonu savunuculuk faaliyetleri ile sistemi değiştirmeye ve kadın balıkçıların politikalarda görünür olmaları yönünde çaba gösteriyor. Aynı zamanda, genç kadın balıkçıların ve çocukların liderlik yetkinlikleri geliştirmeleri için yoğunlaştırılmış eğitimler veriyor. İş birliğinin gelecek hedefleri arasında balıkçılık sektörünün kadınların ve erkeklerin eşit olarak yer aldığı ve eşit haklara sahip olduğu tam içermeci bir sektör haline gelmesi yer alıyor.

Ön Değerlendirme Sürecini Geçen Erkan Aşama Adayları

Ön Değerlendirme Sürecini Geçen İleri Aşama Adayları

Ön Değerlendirme Sürecini Geçen İş Birliği Adayları

Seçici Kurul