Başvuru Formu

Kale Grubu ve dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik ağı olan Ashoka ortaklığında hayata geçirilen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü, Türkiye’nin gelecek vadeden sosyal girişimcilerini ödüllendiriyor. Program, Kale Grubu’nun Kurucusu İbrahim Bodur’un “önce insan” felsefesi doğrultusunda hayatları iyileştirme hedefiyle hayata geçiriliyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri, ilk yılında Türkiye’nin dört bir yanından başvuru alarak birçok sosyal girişimciye ulaştı. Herhangi bir konu sınırlaması olmaksızın, erken ve ileri aşamalarda tüm projeleri kapsamına alan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri, bu yıl aynı zamanda iş birliği ödülü vererek bir ilke imza atıyor.

Erken Aşama: Belli bir bölgede pilot uygulaması bulunan ve yarattığı sosyal etkinin yaygınlaşma potansiyeli bulunan sosyal girişimcilerin başvuruları kabul edilmektedir. Ödül miktarı 50.000 TL’dir. İleri Aşama: Geniş bir bölgede uygulaması bulunan ve faaliyet gösterdiği alanda sosyal sorunun çözümü için geniş çaplı bir değer önerisi bulunan sosyal girişimcilerin başvuruları kabul edilmektedir. Ödül miktarı 50.000 TL’dir. İş Birliği Ödülü: Sosyal etkiyi artırmak amacıyla iki kurum arasında geliştirilen işbirliği projelerine ilişkin başvurular kabul edilmektedir. Ödül miktarı 50.000 TL’dir.

1- Yoksulluğa son2 - Açlığa son3 - Sağlıklı Bireyler4 - Nitelikli Eğitim5 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği6 - Temiz Su ve Sıhhi Koşullar7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı10 - Eşitsizliklerin Azaltılması11 - Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim13 - İklim Eylemi14 - Sudaki Yaşam15 - Karasal Yaşam16 - Barış ve Adalet17 - Hedefler için Ortaklıklar


Mevcut Sosyal Etki


Etki Potansiyeli


Finansal Sürdürülebilirlik


Finansal Sürdürülebilirlik

2017

2018

2019


Yeterlilik ve Güvenilirlik

1. Kişi

2. Kişi

3. Kişi

Ön Değerlendirme Süreci ve Jüri Değerlendirme Sürecinde adaylar yüz yüze görüşmeye davet edilebilir ve/veya sosyal girişimin bulunduğu bölgeye saha ziyareti gerçekleştirilebilir.