Basın Bültenleri

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü “Hayata Değer” katanların oldu

Anlatan Eller | Erken Aşama Kategorisi Kazananı

E-Bursum | İleri Aşama Kategorisi Kazananı

Türkiye’nin Kadın Balıkçıları | İş Birliği Kategorisi Kazananı

Logolar

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü